Regulamin wysyłek świadczonych przez sklep gepardwatches.pl

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie gepardwatches.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są na terenie Europy.

2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem różnych firm kurierskich wymienionych powyżej.

3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie http://gepardwatches.pl/content/1-dostawa.

4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

5. W wypadku, gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

6. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej, odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://gepardwatches.pl/kontakt (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.

8. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem http://gepardwatches.pl/kontakt (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą przewozową.

9. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania, w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Jakub Szarek KUGO Automotive może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

Płatności można dokonać poprzez elektroniczny system PayU, za pośrednictwem przelewu na konto bankowe lub u przewoźnika w przypadku wyboru płatności za pobraniem.

W przypadku wyboru przelewu bankowego prosimy o wpłatę na poniższe konto:

Smart-Deal Kristian Puławski
Jakubowo 14
62-112 Runowo

Santander: PL06 1090 1317 0000 0001 3732 0235

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, numer zamówienia

W celu usprawnienia wysyłki w przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, prosimy o wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: info@gepardwatches.pl

Śledź nas na Facebooku